Transformacja

kk

W XXI Wieku będziemy świadkami nie 100 lat postępu technologicznego ale postępu rzędu 20 tysięcy lat (oczywiście w stosunku do dzisiejszej szybkości postępu) lub tysiąc razy większego niż ten osiągnięty w XX wieku”.

Wkraczamy do porządku tak bardzo różnego od naszej ludzkiej przeszłości, jak my sami jesteśmy różni od zwierząt niższych”.

Ray Kurzweil w książce „Nadchodzi Osobliwość” już w 2005 roku napisał słowa, które cytuję powyżej.

Co dzieje się dzisiaj?

Jesteśmy już tutaj i musimy nauczyć się żyć szczęśliwie oraz skutecznie prowadzić biznesy. Świat VUCA zmusza nas do używania intuicji, która jest wynikiem niejawnego uczenia się, uczenia się od innych, w czasie słuchania historii i przeżywania efektów aha. Potrzebujemy do tego radykalnej zmiany myślenia oraz narzędzi i systemów, które wspierają: słuchanie, uczestnictwo, podmiotowość. Potrzebujemy znaleźć lub wypracować sposoby aby połączyć nasze intencje i pracować nad wspólnymi celami. Bez wspólnoty, doświadczenia flow, wzajemnego uczenia się i wzmocnienia, nie zbudujemy rezyliencji (elastyczności, odporności, sprężystości).

Jesteśmy naturalnie urodzonymi cyborgami. Bierzemy narzędzia (np. długopis czy samochód) i możemy nimi manipulować jak sobą, jakbyśmy byli zintegrowani z tym narzędziem/maszyną. Mamy wspaniałe mózgi oraz neuronauki i psychotechnologie, które pokazują nam jak zmienić perspektywę, jak wyjść z pudełka. Potrzebujemy jeszcze wzmacniania procesu poznawczego i przynależności aby dzięki temu rozumieć nowe, bardzo złożone wzorce. Narzędzia, metody już są, teraz trzeba je zacząć wdrażać.

Proces, który się dzieje to nie tylko zmiana lecz bardziej transformacja, która wymusza na nas nowy system życia i pracy: dynamiczny, tworzący całość, współzależny. Głębokie rozumienie tego procesu to płynięcie z mocą i z życiem.