Sparing Strategiczny

Przegadaj temat z obiektywnym specjalistą.

"Siedział tam i dyskutował ze sobą cicho, spokojnie, wsłuchany w oba głosy swojej dyskusji, które się zgadzały, że dobrze by było, gdyby znalazł się jeszcze jakiś głos trzeci – ktoś bystry, starszy i mądrzejszy, kogo można by zapytać."

William Faulkner

WARSZTAT: SPARING STRATEGICZNY/1:ALL

Warsztat, na którym zespół do spraw strategii w firmie ogląda temat z różnych punków widzenia. Doświadcza procesu strategicznego i skutków swoich decyzji na sobie. 

Występuję tutaj w roli facylitatora i trochę adwokata diabła. Kwestionuję przyjęte koncepcje, zadają trudne pytania, zmuszam do obrony hipotez. W ciągu pracy z zespołem wykorzystuję symulacją strategiczną „Twierdza Poznań”, podczas której uczestnicy doświadczają procesu określania i wdrażania strategii w ich firmie. 
Przed warsztatami grupa dostaje zestaw zadań domowych (ćwiczeń strategicznych) obejmujących etapy procesu analitycznego i kreatywnego. Sprawdzamy w ten sposób czy nic nie zostało pominięte na etapie wyznaczania strategii. 

Uczestnicy warsztatu wychodzą z konkretnymi wskazówkami dotyczącymi procesu wdrażania strategii w ich firmie, są pewni swojej strategii lub z obszarami do rozważenia/poprawienia. Sparing strategiczny, jak to sparing, jest burzliwy, emocjonalny, kreatywny, pełen pomysłów, pytań i mocnych argumentów. 

Polecam dla firm, które chcą sprawdzić swoją strategię z kimś obiektywnym, z zewnątrz, kto od 18 lat pracuje nad rozwojem w różnych firmach. 

 

 

DORADZTWO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW STRTEGICZNYCH

Spotkanie doradcze 1 na 1 lub doradca z zespołem zarządzającym, którego celem jest zastanowienie się nad wyzwaniami strategicznymi w firmie. 

Doradztwo polega na odgadywaniu drogi do odpowiedzi. Prowadzimy wspólnie analizy, wyciągamy kryteria i dochodzimy do akceptowalnego zbioru rozwiązań. To wspólna praca wymagająca myślenia, bardzo angażująca i przynosząca wymierne rezultaty.

DORADZTWO w zAKRESIE ROZPOCZĘCIA PROCESU STRATEGICZNEGO

Tego typu spotkanie z doradcą wybierają najczęściej zarządzający, którzy są na etapie wyznaczania pierwszy raz strategii w swojej firmie.  To właściciele, którzy mają marzenia/ambicje wzrostu firmy i wiedzą, że bez strategii będzie trudniej. Na spotkaniu omawiamy fazy procesu strategicznego, wytyczamy niezbędne analizy oraz kroki procesu kreatywnego. Następnie przeprowadzamy symulację, podczas której omawiamy proces wdrożenia. 

Tworzenie strategii zmusza do myślenia o scenariuszach przyszłości, buduje ścieżki na mapie, określa cele i sposoby komunikacji, wzmacnia motywacją i zaufanie do własnych posunięć oraz jest bardzo ważnym mechanizmem uczenia się organizacji. 

sPARING STRATEGICZNY/1:1

Celem sparingu jest zderzenie swoich myśli i przekonań ze specjalistą z tematu strategia. Sprawdzenie czy wzięliśmy pod uwagę wszystkie ważne obszary, czy zrobiliśmy niezbędne analizy i jak kreatywnie podchodzimy do tematu. 
Jest to jednorazowe, bardzo intensywne spotkanie, dla zarządzających, którzy szybko potrzebują upewnić się co do swojego oglądu sytuacji oraz podejmowanych decyzji. 

Sparing strategiczny dostępny jest w dwóch wersjach:

  1. Sparing online. Czas: 2h. Szybka wymiana, weryfikacja. 
  2. Sparing F2F. Czas: 4h. Wnikliwe pochylenie się nad tematami strategicznymi z symulacją strategiczną.