Komunikacja

Autentyczność – nowa wartość

" O tym, że szczególnie na kierowniczych stanowiskach sama fachowość nie wystarczy, aby wywierać pozytywny wpływ na relacje międzyludzkie, mógłby  bez końca opowiadać każdy, kto choć raz pracował dla jakiegoś szefa, współdziałał w grupie albo sam był odpowiedzialny za innych ludzi."

Friedman Schultz von Thun

WARSZTATY Z KOMUNIKACJI W FIRMACH

 1. Warsztaty z komunikacji dla firm, projektowane indywidualnie dla potrzeb firmy i/lub konkretnej grupy szkoleniowej (np. managerowie, zarząd, poszczególne działy w firmie, program szkoleń z komunikacji dla całej firmy). Praca metodami aktywizującymi przeżywanie, prawdziwe przypadki z życia firm, ćwiczenia, testy i dobre praktyki. Skutkiem warsztatów jest wypracowanie zasad komunikacji oraz ogólne polepszenie komunikacji w firmie.

  Przykładowe tematy:
  > Informacja zwrotna (narzędzia i techniki) – warsztat dla managerów
  > Asertywna komunikacja w zespole – warsztaty dla wszystkich grup w firmie
  > NVC w naszej firmie
  > Komunikacja międzypokoleniowa
  > Analiza transakcyjna – jak komunikować się z pozycji dorosłego
  > Przebieg komunikacji w firmie – kanały i narzędzia
  > Wzmacnianie płaszczyzny wzajemnych relacji oraz budowanie zaufania w firmie
  > Komunikacja marketingowa
  Warsztaty  poprzedzone są wnikliwym badaniem potrzeb szkoleniowych.

  Zobacz przykładowe, zaawansowane warsztaty z komunikacji dla managerów: https://msienkiewicz.com/wp-content/uploads/Narzedzia_managera_komunikacja_22_23.pdf

 2. Warsztaty otwarte w ciekawych miejscach w Krakowie, dla różnych grup odbiorców.
  Przykładowe tematy:
  > Komunikacja dla managerów
  > Asertywna komunikacja
  > Jak radzić sobie podczas konfliktu
  > Komunikacja od podstaw

Warsztaty otwarte ogłaszane są na profilu FB firmy Empiria: https://www.facebook.com/doradztwo.sienkiewicz

DORADZTWO Z ZAKRESU KOMUNIKACJI

Jednorazowe lub cykliczne spotkania doradcze gdzie wyzwaniem lub problemem jest komunikacja.

Dzięki doradcy – niezależnemu specjaliście łatwiej jest osiągnąć obiektywny punkt widzenia, znaleźć więcej rozwiązań. Takie spotkania zdarzają się coraz częściej. Jest to spowodowane szybkim tempem życia i brakiem czasu na szukanie skutecznych technik i rozwiązań. Praca z doradcą jest efektywna i oszczędza czas.

Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami oraz relacjami może być prostsze gdy nie myśli się samemu.

Czy masz na to ochotę?

Być może już od dawna jesteś na dobrej drodze  i szukasz możliwości poszerzenia wiedzy i wymiany poglądów. A może dopiero wyruszasz w drogę i poszukujesz kompasu , który nada właściwy kierunek.

INDYWIDUALNE SPOTKANIA DOSKONALĄCE KOMUNIKACJĘ (trening komunikacji)

Cel treningu komunikacji: Świadomość, obserwacja, samokontrola. Indywidualne spotkania w jednym z podanych obszarów:

 • Doraźne wsparcie w wyzwaniach komunikacyjnych. Nauczenie sposobów lub narzędzi osiągania celów komunikacyjnych, które został zadane na początku spotkania (np. dawanie informacji zwrotnej, komunikacja w sytuacji problemowej). Również rozwiązywanie problemów lub rozwiewanie wątpliwości związanych z komunikacją
 • Powtarzalne, cykliczne spotkania, na których pogłębiana jest wiedza z zakresu zaawansowanej komunikacji w szybkim systemie 1:1. Praktyka i dodatkowe zadania domowe przyspieszają proces. Usługa idealna dla kadry zarządzającej, która w szybkim tempie musi nauczyć się narzędzi i technik komunikacji z podwładnymi i szefami.
 • Jednorazowe, bezpłatne spotkanie w celu poznania się i omówienia usług doradczych lub szkoleniowych.

Zaletą spotkań indywidualnych jest szybkie zdobywanie wiedzy i narzędzi z zakresu komunikacji poprzez praktyczne ćwiczenia z następującym po nich wyjaśnieniem mechanizmów. Bliskość praktyki i bliskość osoby to są zadania uczestnika indywidualnego spotkania. Doradca/trener z zakresu komunikacji umożliwia uczestnikowi samodzielne przetestowanie swoich możliwości.