NARZĘDZIA MANAGERA

Zapewniają skuteczne wdrożenie strategii 

"Zrozumienie jest trudniejsze od cierpienia."

Wiesław Myśliwski

WARSZTATY: NARZĘDZIA MANAGERA

Jestem specjalistą w zakresie teorii uczenia, przebiegu warsztatu, pracy z grupą oraz praktykiem z dziedzin: strategia, komunikacja, zarządzanie.

Uczestnicy moich warsztatów to eksperci w dziedzinach własnej pracy. Warsztat traktuję jak dialog w grupach ekspertów, który niesie nadzieję na wspólne stwarzanie czegoś bardzo interesującego a przez to uczenie się od siebie nawzajem. Podczas wykonywania zadań uczestnicy stają wobec konieczności wykorzystania swego doświadczenia, podzielenia się nimi z innymi. Może to prowadzić również do krytycznej refleksji nad dotychczasowym doświadczeniem. Konfrontacja doświadczenia zdobywanego w trakcie warsztatu z dotychczasowym, wyniesionym z sytuacji życiowych, może zapoczątkować proces zmiany.

W trakcie warsztatu ułatwiam uczestnikom zastosowanie poznanych pojęć i metod do rozwiązywania konkretnych problemów. Celem jest poprawa umiejętności sprawnego i swobodnego korzystania z nowych metod, przezwyciężenia przeszkód w ich praktycznym wykonywaniu.

Są dwie możliwości takich warsztatów:
1. Warsztat przygotowany przez firmę zamawiającą, ale realizowane z moją pomocą. W takim wypadku najczęściej firma sama przeprowadza rozpoznanie i analizę potrzeb oraz przygotowuje projekt warsztatu: cele i tematy.
2. Warsztat przygotowany i przeprowadzony w całości przeze mnie. W takim wypadku zarówno analiza potrzeb jak i projektowanie i przeprowadzenie warsztatu należy do zadań Empirii. Często takie warsztaty realizuję w połączeniu z doradztwem. Z tej formy współpracy w ostatnich latach korzysta większość współpracujących ze mną firm.

MOJE WARSZTATY MAJĄ:
– Nauczyć wyznaczania i  skutecznego wdrażania strategii
– Uczyć skutecznej komunikacji
– Uczyć podejmowania decyzji managerskich
– Uczyć skutecznego określania celów i ich osiągania
– Pokazywać praktyczne, nowoczesne narzędzia managerskie 
– Uczyć przywództwa i myślenia strategicznego
– Uczyć sposobów radzenia sobie z kryzysami oraz metod opanowania stresu i emocji
– Dawać informację zwrotną i pokazywać problemy z różnych ujęć
– Umożliwiać wymianę poglądów wśród uczestników, którzy na co dzień zajmują się dziedziną zarządzania.

DORADZTWO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Spotkanie doradcze 1 na 1 lub doradca z zespołem zarządzającym, którego celem jest zastanowienie się nad konkretnymi problemami/wyzwaniami w firmie  i zaplanowaniem nauki oraz wdrożenia odpowiednich narzędzi.

Doradztwo polega na odgadywaniu drogi do odpowiedzi. Prowadzimy wspólnie analizy, wyciągamy kryteria i dochodzimy do akceptowalnego zbioru rozwiązań. To wspólna praca wymagająca myślenia, bardzo angażująca i przynosząca wymierne rezultaty.

1.DORADZTWO - POTENCJAŁ I ROZWÓJ MANAGERA
2. WARSZTAT INDYWIDUALNY - DOSKONALENIE

1. Tego typu spotkanie z doradcą wybierają najczęściej młodzi managerowie lub osoby, które chcą w przyszłości zarządzać.

Spotkanie trwa około 4 h, gdzie sprawdzamy kompetencje, talenty i mocne strony osoby. Rozmawiamy o roli i zadaniach managera, robimy testy i zastanawiamy się nad najlepszymi opcjami rozwoju.

Osoba korzystająca z tej formy doradztwa wychodzi ze znajomością swoich  możliwości i zaplanowaną ścieżką rozwoju.

2.  Warsztat indywidualny, to jednorazowe, kilkugodzinne (4-6 h)  spotkanie face to face.  Temat poruszany podczas warsztatu jest wybierany przez uczestnika, który samodzielnie zamawia trening lub przełożonego i pracownika, gdy zamawia firma.

Celem warsztatu jest szybkie wdrożenie wiedzy z konkretnego obszaru. Wykorzystuję  tutaj techniki stymulowania myślenia,  poszukiwania rozwiązań, zdawania dobrych pytań. Po spotkaniu uczestnik potrafi od razu zastosować, wdrożyć  zdobytą wiedzę. Taka forma uczenia umożliwia refleksję nad podjętymi działaniami i ich efektami. Prowadzi też do polepszenia komunikacji.

 

TRENING INDYWIDUALNY

Celem treningu jest zwiększenie własnej świadomości, poznanie samego siebie i własnych relacji z innymi ludźmi, to praca nad udoskonalaniem jakiegoś obszaru managerskiego.

Praca z trenerem wymaga otwarcia się, rozmowy o doświadczeniach czy problemach. Uwagi udzielane na bieżąco w ciągu codziennych zdarzeń są bezcenne i pozwalają od razu osiągać rezultaty. Dostępność telefoniczna umożliwia przedyskutowanie wydarzenia wtedy, kiedy manager stanie wobec trudnego zadania.

Uczestnicy oczywiście muszą wcześniej wyrazić gotowość i chęć na taką pracę. Do treningu nie można włączać managerów bez ich zgody.

Trening prowadzę w cyklach: 6-10 spotkań, 1 raz w tygodniu lub 1 raz na 2 tygodnie. Uczestnictwo w treningu wymaga od managera skupienia się na procesie nauki, odrabiania zadań domowych i wprowadzania od razu „w życie” nauczonych narzędzi.

Treningi zamawiają zarówno firmy jak i managerowie – sami dla siebie. W firmach często są częścią większego programu szkoleniowego.