Badanie potencjału

Znajomość siebie i decyzja o ścieżce kariery.

Poznawczość – zdolność do adekwatnego postrzegania rzeczywistości

WARSZTAT: GDZIE IDĘ?
Sam wyznaczam swoją strategię.

Warsztat otwarty, na który każdy może się zapisać. Na warsztacie poddajemy się testom, ćwiczeniom, analizom, które pokazują nasze mocne strony, talenty, kompetencje oraz wskazują ścieżki rozwoju. Praca warsztatowa z innymi ludźmi ukazuje nasze zdolności współpracy i komunikacji. W czasie warsztatu uczestnicy przechodzą też symulację strategiczną, która diagnozuje kompetencje managerskie i pracę w stresie. 

Warsztat bardzo polecany dla osób, które zastanawiają się nad dalszą karierą zawodową.

DORADZTWO: MOJA STRATEGIA ZAWODOWA

Spotkanie doradcze 1 na 1, którego celem jest zastanowienie się nad swoimi kompetencjami zawodowymi i ścieżką kariery. Pod uwagę brane są np. takie obszary jak: wiedza, umiejętności, postawa, sposób myślenia, podejście do nauki i inne.

Praca z doradcą w tym modelu jest bardzo intensywna, trwająca 3 h. Przed spotkaniem uczestnik dostaje zadania i testy na maila w celu przygotowania się do pracy z doradcą.

DORADZTWO: POTENCJAŁ I ROZWÓJ MANAGERA

1. Tego typu spotkanie z doradcą wybierają najczęściej młodzi managerowie lub osoby, które chcą w przyszłości zarządzać.

Spotkanie trwa około 4 h, gdzie sprawdzamy kompetencje, talenty i mocne strony osoby. Rozmawiamy o roli i zadaniach managera, robimy testy i zastanawiamy się nad najlepszymi opcjami rozwoju.

Osoba korzystająca z tej formy doradztwa wychodzi ze znajomością swoich  możliwości i zaplanowaną ścieżką rozwoju.

 

SPOTKANIE INDYWIDUALNE: MOJA ŚCIEŻKA KARIERY

Celem spotkania jest zwiększenie własnej świadomości, poznanie samego siebie i własnych relacji z innymi ludźmi. Osoba umawiająca się na spotkanie dostaje mailem zadania domowe aby przygotować się do spotkania. Na spotkaniu Klient uczestniczy w symulacji, która stawia go przed konkretnymi celami do postawienia i problemami do rozwiązania. Diagnoza po symulacji jest miarodajna i pokazuje obszary do rozwoju oraz możliwe scenariusze ścieżki zawodowej.