TO CHANGE FOR THE BETTER

Strategiczne myślenie, szukanie i znajdowanie rozwiązań oraz podejmowanie optymalnych decyzji w  środowisku biznesowym.

Oferta

TWÓJ PARTNER STRATEGICZNY

Transformacja idei w rezultaty oraz budowanie rezylientnych organizacji.

  • strategie
  • scenariusze
  • rozwiązania
  • wzory
  • decyzje

Specjalizuję się w myśleniu nad rozwiązaniami, szczególnie w obszarach: strategia, komunikacja, praca managera.

Pomagam też wykonać trzy ważne kroki do wyznaczenia i przeprowadzenia zmiany w firmie. W procesie współpracy (doradztwa, warsztatów, spotkań indywidualnych face to face i/lub online), wspólnie z Klientem, odpowiadamy na pytania:

  • Jak ma rozwinąć się firma i w jakim czasie?
  • Jak się komunikować aby w dynamice wzajemnych relacji górowała pozytywna energia i zrozumienie?
  • Jak zbudować strukturę organizacyjną i ułożyć pracę ludzi aby  osiągać cele i mieć z tego satysfakcję?

Moja praca polega na analizowaniu, znajdowaniu rozwiązań i harmonizowaniu działań w firmie, w taki sposób aby osiągnąć cel lub wywołać zamierzoną zmianę, podnosząc jednocześnie umiejętności kierowania oraz komunikację. Łamię szablony, deleguję uprawnienia ludziom, stale poszerzam wiedzę i pole widzenia, wdrażam nowe sposoby myślenia. 

Inspiracją dla mnie jest natura.

Kontakt

Tel.: +48 798 987 003

E-mail: strategia@msienkiewicz.com

Ze względu na charakter pracy  (w firmach lub na salach szkoleniowych),  
często nie mogę odebrać telefonu.

Zapraszam do kontaktu mailowego oraz na bezpłatną konsultację online.