Dlaczego strategia nie działa?

IMG_8644

„Trzeba znaleźć dobre odpowiedzi na każdym kroku… drogi”

Przełożenie strategii na realne życie, inaczej mówiąc, transformacja idei w rezultaty, wymaga dużo wysiłku, odpowiednich zasobów i silnego zaangażowania.

Jednak czasami to nie wszystko. Co nie działa dobrze?

1. Strategia to przemyślane połączenie wielu elementów oraz ciągła gotowość do ich zmiany.
> do zaprojektowania, zdefiniowania i wykreowania odpowiedniego połączenia, firma powinna wykorzystać najlepsze umysły a projektowanie i wdrożenie strategii nie mogą być traktowane jako odrębne tematy
> nie można tracić balansu  przez powolne adaptowanie się do zmian, takich jak np. nowi konkurenci, nowe produkty, nowe potrzeby Klientów, nowa technologia, nowe trendy itp.

Połączenie najmądrzejszych umysłów, połączenie projektowania i wdrażania, połączenie działań operacyjnych z innowacyjnymi to pierwszy  klucz.

2. Wdrożenie strategii polega na koncentracji i prostocie.
> ludzie muszą być bardzo skoncentrowani na najważniejszych celach (priorytetach), które doprowadzają firmę do osiągnięcia zaplanowanych wyników
> ludzie powinni mieć jasność i klarowność co do wyborów, które muszą podejmować każdego dnia

Koncentracja i prostota czyli koncentracja na niszy i prosta ścieżka co do tego, które działania są najważniejsze to drugi klucz.

3. Najczęstsze powody porażki strategii to błędy w jej wdrożeniu. 1 na 10 liderów osiąga cele strategiczne. Dwa pytania, które lider może sobie zadać to:
> która część strategii jest dla mnie wyzwaniem?
> gdzie wdrażanie zaczyna się rozpadać?

Odwaga w podejmowaniu wyborów i czasami niepopularne decyzje to trzeci klucz.

Obecnie ważna jest rezyliencja, czyli zdolność firmy do zmiany kursu w odpowiedzi na presję i potencjalną katastrofę. To wiedza, że nie ma gwarancji, to wyciąganie wniosków z błędów (szybkie uczenie) a nie ciągłe przeżywanie ich, a także zwinność, eksperymentowanie i umiejętność rozładowywania stresu. 

To trudne ale da się zrobić 🙂