SPRZYJAJĄCE WARUNKI UCZENIA SIĘ

IMG_0018

Sprzyjające środowisko uczenia to takie, w którym z przyjemnością, ciekawością i motywacją osoby zdobywają nowe umiejętności.

Czy łatwo jest stworzyć takie środowisko dla osób dorosłych? Nie. Osoba dorosła już wszystko widziała, przeżyła, nie łatwo jest ją zaciekawić, pociągnąć za sobą, wzbudzić emocje, które wspierają zapamiętywanie. To zupełnie inne nauczanie od uczenia dzieci.

Jest wiele czynników, które wpływają na ocenę i wyniki takiego szkolenia. Aby dorosły człowiek nauczył się czegoś musi „przepuścić” temat przez głowę, czyli przemyśleć, przedyskutować, obronić. Inaczej mówiąc, osoba dorosła to nie czysta kartka, na której zapisujemy kolejno literki: A, B, C… To człowiek, który zna już cały alfabet i dawno potrafi go używać, a aby się czegoś nowego nauczyć to często musi się oduczyć lub przynajmniej zmienić to, co już ma zakodowane i wdrożone. Dotyczy to zarówno środowiska firmowego jak i sytuacji na sali szkoleniowej.

Sytuacje w trakcie szkolenia/warsztatu będą wyznaczały takie m. in. elementy:
1. Program szkolenia – dostosowany do oczekiwań uczestników, nie nadmiernie obciążający
2. Miejsce – czy będzie to firma, czy sala na zewnątrz, jak usytuowana, jaka będzie przestrzeń i aranżacja miejsca
3. Czas – ile będzie trwało i czy szkolenie będzie dobrze rozłożone w zadanym czasie, ile będzie przerw
4. Grupa uczestników – wielkość, skład, struktura, dynamika, komunikacja, energia, zaufanie
5. Trener – osobowość, kompetencje merytoryczne i społeczne, doświadczenie, postawa, pasja
6. Metody nauczania – metody tradycyjne, nowoczesne, gry, metody aktywizujące, narzędzia
Harmonijny układ elementów będzie miał wpływ na osiągnięcie założonych celów szkolenia.

Czy można stworzyć w firmie, w codziennej pracy, środowisko, które sprzyja uczeniu się ludzi dorosłych? Tak. Rolą kadry zarządzającej jest stworzyć takie środowisko. W obecnych czasach permanentnego uczenia się jest to niezbędne dla istnienia i rozwoju firmy.

O co np. można zadbać w firmie:
– o to aby błędy były okazją do nauki a nie źródłem winy
– o to aby właściwie podana informacja zwrotna była codzienna praktyką
– o to aby wartościowe pomysły były przyjmowane i wdrażane
– o to aby poznać poglądy i uczucia innych
– o to aby przestrzegać zasad wzajemnego zaufania i otwartości
– o to aby każdy mógł pytać o to, czego nie rozumie bez stresu i odrzucenia, aby ciekawość była zaletą
– o to aby przyznanie się do niewiedzy było siłą a nie słabością
– o to aby nauczanie było wspólnym obowiązkiem

Nasz klimat organizacyjny bezpośrednio wpływa na nasze uczucia, co z kolei wpływa na nasze zdrowie, podejście do życia, motywację i to wszystko tak sobie działa w kółko.

A dla tych, którzy planują osiągnąć mistrzostwo w swojej dziedzinie, zamieszczam kilka wskazówek:
> Pamiętaj, że przemyślany trening ma jeden cel: poprawienie wyników. Chodzi o to aby ustalić nowe cele, zmienić działanie i wysilić się by za każdym razem sięgać trochę wyżej.
> Powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj…
> Zabiegaj o informacje zwrotne. Jeśli ich nie masz to nie będziesz wiedział co poprawić.
> Skupiaj się na tym, w czym potrzebujesz pomocy – ci którzy stają się lepsi pracują nad swoimi słabościami.
> Przygotuj się na to, że ten proces będzie umysłowo i fizycznie wyczerpujący

Dlatego tak niewiele osób się temu poświęca, ale dlatego również to działa:)