PO CO NAM DORADCA W FIRMIE?

_DSF4329

Jesteśmy w tak zwanym interregnum – fazie, gdzie stare już nie działa a nowe jeszcze nie przyszło.

Stare zasady zarządzania przestają się sprawdzać. W nowym świecie: zmiennym i szybkim, podstawą staje się wiedza, informacja i komunikacja. Kto ją szybko pozyskuje i wdraża ten wygrywa.
Nie działa już samodzielna nauka i spokojne rozwijanie firmy w oparciu o własne zasady i pomysły. To za mało.
Dzisiaj potrzebujemy sieci – ludzi, relacji, kontaktów aby pozyskiwać od nich informacje, razem obmyślać nowe strategie i uczyć się wymieniając się w czasie pracy swoimi doświadczeniami.
To zupełnie coś innego. Musimy uświadomić sobie, że mądrość czerpiemy wszędzie: od pracowników, szefów, klientów, dzieci, mediów… Niczego dzisiaj nie można zaniedbać, żadnego źródła i żadnej okazji. Dlatego wiedzę na temat zarządzania warto i należy pozyskiwać z dobrego źródła  – kompetentnego doradcy.

Co dają nam takie usługi?

1. Zwiększenie wydajności organizacji. Doradca analizuje struktury organizacyjne i planuje działania związane ze zwiększeniem wydajności organizacji i redukcją kosztów poprzez wprowadzenie nowych systemów zarządzania. Warto zapoznać się z niezależnym i profesjonalnym punktem widzenia oraz zdobyć rozwiązania dla trudnych, niecierpiących zwłoki  problemów.

2. Pozyskanie intensywnych, ukierunkowanych działań, na czas określony. Manager uzyskuje wsparcie w rozwiązywaniu zaistniałych problemów.

3. Zyskanie powiernika i partnera w dyskusji. Doradca słucha i często podważa, kwestionuje poglądy klienta zmuszając go do spojrzenia z innej strony i ponownego przemyślenia rozwiązania.

4. Wzbogacenie procesu podejmowania decyzji. Doradca dzieli się fachową wiedzą i praktycznym doświadczeniem, testuje projekty. Manager zyskuje dodatkową opinię.

5. Pokazanie szans rozwoju firmy i ich maksymalnego wykorzystania. Często osoba z zewnątrz, obiektywna, widzi inaczej, więcej niż manager wciągnięty w bieżącą działalność operacyjną firmy.

6. Zmniejszenie ryzyka niepowodzenia projektu. Doświadczenie i umiejętności doradcy zwiększają poczucie komfortu i bezpieczeństwa.