KONSULTANCI WEWNĘTRZNI CZY ZEWNĘTRZNI?

IMG_6034

Czy lubimy ich czy nie – konsultanci są integralną częścią świata biznesu.

W naszych czasach: intensywnego rozwoju, ciągle nowych koncepcji, ostrej konkurencji potrzebni są specjaliści, którzy są ekspertami z danego tematu, znają najnowsze trendy i śledzą bieżące wiadomości.

Zarządzający, oprócz kierowania działalnością operacyjną i bycia „na bieżąco” z wszystkimi firmowymi problemami, muszą znaleźć czas aby pomyśleć nad rozwojem firmy, wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań i jeszcze rozwijać swoją wiedzę aby przekazywać ją podwładnym.

Często nie starcza czasu na czytanie najnowszych publikacji z zakresu zarządzania (ważniejsze w bieżącej działalności są publikacje branżowe), dłuższe przemyślenie najnowocześniejszych rozwiązań, czy choćby sprawdzenie firm, które te rozwiązania oferują. Wtedy właśnie, kiedy czujemy, że nie jesteśmy w stanie ogarnąć wszystkich aspektów danego zagadnienia, gdy czujemy, ze coś nam umyka lub nie posiadamy kompletnej wiedzy – konsultanci są dla nas ratunkiem.

Profesjonalni konsultanci szerzej obejmują zarządzanie firmą, włączając w to między innymi: zarządzanie strategiczne, marketing, finanse oraz rozwój organizacji i personelu. Konsultanci posiadają specjalistyczną wiedzę, która pomaga ich klientom uporać się z problemami biznesowymi a także doświadczenie, szczególną wnikliwość i intuicję. Ich zadaniem jest przeprowadzenie testów, analiz i badań firmy, zaproponowanie rozwiązania problemu i określenie sposobów wdrożenia tego rozwiązania, tak aby uzyskać jak najlepsze rezultaty.

W tym artykule przypatrzę się rolom wewnętrznych i zewnętrznych konsultantów i odpowiem na pytanie: kiedy potrzebujemy konsultantów wewnętrznych a kiedy zewnętrznych?

Konsultanci wewnętrzni to specjaliści – najczęściej z działów IT i HR, którzy potrafią analitycznie myśleć, są chętni do wprowadzenia nowych technologii, rozwiązań i przyczyniają się do znacznego rozwoju firmy. Osoby takie rozumieją specyfikę firmy, dobrze orientują się w sytuacji wewnętrznej i są tańsze od konsultantów zewnętrznych. Często jednak bywają mniej obiektywni i mają mniejsze doświadczenie.

Konsultanci zewnętrzni są wyspecjalizowani w rozwiązywaniu wielu problemów, mają   doświadczenie, nowoczesną wiedzę i zdrowy dystans. Potrzebują jednak czasu na wdrożenie się w specyfikę firmy,  a ich usługi nie są tanie.

Jeśli chodzi o poufność danych to firma zewnętrzna jest bardziej nastawiona na maksymalne jej zabezpieczenie w umowie oraz pełną szczelność, gdyż jednorazowa „wpadka” może całkowicie zniszczyć jej reputację.

Wewnętrzni czy zewnętrzni konsultanci?

Pomyśl o zatrudnieniu wewnętrznego konsultanta, jeśli:
> ich główną rolą będzie wspomaganie wdrażania celów strategicznych
> wiedza o organizacji, jej zarządzanie personelem i struktura biznesowa są kluczowymi czynnikami sukcesu
>  chcesz mieć wpływ na kluczowych interesariuszy, partnerów
> masz limitowany budżet
> potrzebujesz ciągłej interwencji

Pomyśl o zatrudnieniu zewnętrznego konsultanta, jeśli:
> ich główną rolą będzie wyznaczenie celów strategicznych lub innowatorskich rozwiązań i inicjatyw
> nie posiadasz wiedzy i praktycznych narzędzi w firmie, które mogą przydać się do zdobycia przewagi konkurencyjnej
> potrzebujesz „przegadać” problem z osobą doświadczoną i znaleźć rozwiązanie
> potrzebna jest obiektywna ocena i szersza perspektywa do porównania się z innymi firmami na rynku
> wewnętrzni konsultanci lub managerowie nie mają dostatecznej wiarygodności w oczach personelu
> masz budżet na ten cel
> potrzebujesz co jakiś czas interwencji, nowego spojrzenia lub oceny